Нямате артикули в количката.

Монолит Т ООД

Категория:

Строителство, Транспорт

Адрес:
гр. Трявна, ул. ”Ангел Кънчев” 148
Телефони за контакт:

+359 677 667 66 / +359 677 625 26
+359 898 507 916 / +359 898 507 917

 

Монолит-Т ООД е на пазара от 1999 г. Нейната основна дейност е свързана с ниско и високо строителство, строително-монтажна работа и ремонтни дейности. Фирмата произвежда бетонови и варови разтвори, търгува със строителни материали.

Изпълняват се обекти от различен характер, разполага със собствена база, дърводелска работилница, арматурен двор, варов и бетонов възел, както и средства необходими за качествено и своевремнно изпълнение на дейността.

Реконструкция на стари сгради.

Във фирмата работят квалифицирани работници и служители, изпълняват се обекти от различен характер. Дружеството разполага със собствена производствена база, дърводелска работилница, арматурен двор, варов и бетонов възел, собствен автопарк, както и средства необходими за качествено и своевременно изпълнение на дейността.

Член е на строителната камара от 2008 г.
Отговаря на всички Европейски стандарти за качество.

Фирмата притежава следните сертификати:

Интегрирана система за управление по стандарт EN ISO 9001:2000
Система за производствен контрол при производството на бетон, изготвен в заводски условия в съответствие с изискванията на НСИОССП.

Стандарт за система за управление на здравето и бизопастността при работа BS OHSAS 8001:2007.

Услуги

 • Строителни дейности;
 • Монтажни дейности;
 • Ремнотни дейности;
 • Ниско и високо стрителство;
 • Механизация и транспорт;
 • Реконструкция на стари сгради;

 

Адреси и контакти:

ОФИС

Телефони
+359 677 667 66 / +359 677 625 26
+359 898 507 916 / +359 898 507 917

Eл. поща
monolit_t@globcom.net

Местоположение
гр. Трявна, ул. ”Ангел Кънчев” 148
GPS: 42.87275, 25.49762


СКЛАДОВА БАЗА

Телефони
+359 677 667 63
+359 898 507 925

Местололожение
Трявна, ул. „Украйна“ 150А
GPS: 42.87366, 25.50834


ВАРОВ ВЪЗЕЛ

Местоположение
Трявна, ул. „Индустриална“ №1
GPS: 42.87747, 25.50085


БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ

Телефони

+359 677 636 34
+359 897 861 130

Местоположение
Трявна, ул. „Украйна“ 160
GPS: 42.87505, 25.51639


Притежавани сертификати:

 • Интегреран система за управление по стандарт EN ISO 9001:2008
 • Интегреран система за управление по околна среда EN ISO 14001:2004
 • Система за производствен контрол при производството на бетон, изготвен в заводски условия в съответствие с изискванията на НСИОССП
 • Стандарт за система за управление на здравето и бизопастността при работа BS OHSAS 18001:2007.
 • Член на строителната камара от 2008 година
 • Удостоверение № І-TV 015030 – ПЪРВА ГРУПА – Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
 • Удостоверение № ІІ-TV 004204 – ВТОРА ГРУПА – Строежи от транспортната инфраструктура.
 • Удостоверение № ІІІ-TV 004900 – ТРЕТА ГРУПА – Строежи от енергийната инфраструктура.
 • Удостоверение № ІV-TV 007335 – ЧЕТВЪРТА ГРУПА – Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
 • Удостоверение № V-TV 010568 – ПЕТА ГРУПА – Отделни видове СМР съгласно КИД 2008, сектор “Строителство” с класове.
 • Система за производствен контрол при производство на бетон – Въведена система за производствен контрол при производство на бетон, изготвен в заводски условия в съответствие с изискванията на Наредба №РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – Сертификат за съответствие 12-НУРВСПСРБ-1352
 • Лиценз за превоз на товари на територията на Република България